Jiří Dohnal - terapie v chůzi

 Walk and Talk terapie a koučink

Jiri DohnalO mně

Rád pomáhám lidem, protože si myslím, že na světě je fajn, když je lidem fajn :).

Jsem absolventem pěti a půl letého psychoterapeutického výcviku INSTEP se zaměřením na integrativní Gestalt. Zároveň jsem absolventem dvou koučovacích výcviků, které vycházely z PCA, Gestaltu a systemického přístupu.

 Věřím, že každé setkání by mělo přinést něco přínosného nebo úlevného. Upřednostňuji spíše bytí v přítomnosti a pohled do budoucnosti, protože to je právě ten směr, kterým se život ubírá. Přítomnost je to, co žijeme, co vytváří naši minulost, to, kým jsme a i to, co jednou budeme.

Mezi prvními věcmi se snažím, aby se mým klientům do života vrátila energie, pocit aspoň malé radosti, smysluplnosti a kvalitní spánek. Na tomto základu se dá postavit ledacos.

Bez výhrady věřím v kombinovaný podpůrný efekt psychoterapie, pohybového režimu, fyzioterapie a úpravy jídelníčku. Pracovat ve všech oblastech najednou vidím jako velký benefit z hlediska rychlosti a hloubky efektu terapie. Samozřejmě tam, kde je to vhodné nebo nutné je naprosto v pořádku se podpořit medikací předepsanout psychiatrem - nikoliv obvodním lékařem.

Moje cesta k psychoterapii byla netypická. Dlouho jsem pracoval v různých manažerských pozicích, věnoval jsem se consultingu a vzdělávání manažerských a obchodních týmů. Později jsem se začal věnovat koučinku a práci s rozvojem osobnosti jako takové. Se svými klienty jsem zažíval mnohá objevování, překvapení, nalezení směru a smyslu tam, kde vypadalo, že již žádný smysl není.

V současné době mi svět businessu již nepřináší tolik nových výzev a hledám je především v sobě a v ještě intenzivnější práci na sobě samém. Psychoterapie je pro mne pořád objevnou cestou jak kontrolovat své ego a zároveň pomáhat lidem kolem sebe.

Průběhy svých terapeutických setkání konzultuji se svými supervizory a kolegy. Samozřejmostí jsou přísná pravidla dodržení anonymity

Psychoterapeutický výcvik: INSTEP

Koučovací výcviky: Spolupráce.cz, Vysoká škola aplikované psychologie.

Vysokoškolské vzdělání: Univerzita Palackého - Rekreologie  se zaměřením na pedagogiku volného času; Vysoká škola ekonomie a managementu - řízení lidských zdrojů (MBA program); Anglia Ruskin University - Aplikovaná psychologie (dvouleté studium).

Pracovní jazyky: čeština, angličtina