Jiří Dohnal - terapie v chůzi

 Walk and Talk terapie a koučink

First aid kitDiskrétnost a bezpečnost

Diskrétnost u Walk and Talk terapie je nejvyšší možná. Pokud chcete, můžete si zvolit místo, kde vás nikdo nezná nebo kde nikoho nepotkáme.

Nemusíte chodit do žádné terapeutické místnosti, nebudete se hlásit na recepci ani sedět v čekárně. Mezi jednotlivými klienty mám vždy dostatečnou pauzu na to, aby se vzájemně nesetkali. Je jen na vás, kde zaparkujete své auto.

Při terapii jsem vázán etickými zásadami České Asociace pro Psychoterapii a EAP (Evropské psychoterapeutické asociace).

 

Bezpečnost Je pouze na vás, jestli pro naši práci zvolíme náměstí, park, frekventovaný chodník kolem vody nebo osamělost příměstského lesa.

Bezpečnost při pohybu v přírodě je dána tím, jestli máte vhodné obutí (vysoké podpatky na lesní cestu ne) a oblečení (lehké šaty v mrazu nejsou dobrý nápad). Rovněž se budeme řídit selským rozumem - v horku jen s dostatkem vody, za větru nad 70km/h nebudeme v lese. Pohyb v městském i přírodním prostředí je na vaše nebezpečí - nemohu ručit za důsledky vašeho případného uklouznutí nebo podobné nehody. V nepravděpodobném případě nehody jsem dostatečně kvalifikován pomoci. Jsem absovent výcviku první pomoci ve vzdálených oblastech (Widerness First Aid - First Reponder), což je jeden ze světově nejuznávanějších a nejkomplexnějších kurzů první pomoci pro odlehlé oblasti. Mám zkušenosti s vedením expedic i z tréninku záchranářských složek.  S sebou v přírodě mám vždy lékárničku, pláštěnku navíc a bivakovací fólii.

Od klientů vždy očekávám, že si s sebou vezmou své léky, pokud je potřebují, a pokud mají vážnou alergii nebo mají nějaký zdravotní problém, je vhodné na to upozornit to předem. Pro diabetiky, kteří nejsou zvyklí na pohyb, předesílám, že při chůzi přechází do tkání větší množství cukru i bez  inzulinu. Pokud si před naším setkáním aplikujete standardní dávku inzulinu, jako když jste v kanceláři, pak riskujete hypoglykemii.

Poslední věc, která s bezpečností souvisí - není vhodné, abyste po náročném setkání ihned usedli do auta a řídili - můžete být rozrušeni. Můžete využít hromadnou dopravu, můžete si dát časovou rezervu, může vás přivézt/odvézt někdo jiný.

V případě jakýchkoliv otázek a pochybností mne kontaktujte :).