Jiří Dohnal - terapie v chůzi

 Walk and Talk terapie a koučink

O koučinku

Jiri DohnalKoučink je jedna z nejefektivnějších metod osobnostního rozvoje a hledání řešení ve spletitých situacích.
Je to dobrodružství, u kterého ani kouč a ani koučovaný přesně neví, k čemu dojdou.
Při koučinku má koučovaný svou zodpovědnost pořád ve svých rukou a kouč mu pomáhá, aby sám nalezl cestu, která je pro něj v daný moment nejschůdnější.

Pokud hledáte kouče, který vám poradí - pak potřebujete poradce, konzultanta nebo mentora. Rada druhé osoby - i nejlépe míněná - však zpravidla má menší hodnotu, než řešení, které si definujeme sami. Druhá osoba vychází hlavně ze svého poznání, motivace, životní zkušenosti a vnímání dané situace. Cesta, kterou pro daný cíl zvolí jedna osoba, však nemusí být tou správnou cestou pro někoho jiného.

Pokud si chcete uspořádat myšlenky, podívat se na věci z jiných úhlů a z jiné perspektivy nebo nalézt řešení ve své situaci - pak vám koučink (a kouč) může pomoci.

Počet setkání při koučinku zpravidla nemusí být vysoký. Leckdy se dají i velmi složitá rozhodování vyřešit na jedno sezení. Někdy však zdánlivě jednoduchá věc může zabrat třeba tři setkání...

Může se stát, že potřebujete souběžně kouče i terapeuta. To se stává a je to v pořádku. Akorát by tyto role neměla zastávat jedna a ta samá osoba.


Coaching a koučink jsou dva výrazy pro totéž. Coaching je anglické slovo a používám jej tam, kde je spojeno s druhým anglickým slovem :). Všude jinde používám českou podobu slova - koučink.

Při koučinku využívám prvky z různých přístupů - PCA, Gestalt, systemika.

A ještě na závěr - stejně jako u terapie i u koučinku preferuji metodu Walk and Talk - koučink a chůze. Je efektivní, energetizující a smysluplná :). Na druhou stranu u business coachingu může být výhodou, když se někdy posadíme do místnosti, kde máme k dispozici poznámky, flipchart, počítač data a kde jsme zvyklí se 100% soustředit...